ASP og Microsoft Access/ MS SQL Server


Step 1 - create UDL file


Start explorer (stifinder) og byg en ny fil. Kald den eksempelvis "udl.file.udl". Navnet er ligegylding, bare den ender på .udl Jeg plejer selv at højreklikke, create new text file. Og derefter bare rename filen. Ved at dobbeltklikke skulle der komme denne dialogboks frem: Bemærk at den starter op i faneblad nummer 2.

Step 2 - back to Provider


Ved at klikke på faneblad nummer 1, "Provider" skifter den over til denne dialogboks. Bemærk at default er OLE DB for ODBC drivers. Hvis man blot fortsætter med faneblad 2 som vist ovenfor, er det ODBC man bruger.

Step 3 - Select Jet and Next


Fremhæv i stedet Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider. Og klik på Next. Bemærk at default er OLE DB for ODBC drivers. Hvis man blot fortsætter med faneblad 2 som vist ovenfor, er det ODBC man bruger.

Step 4 - Select Database


Nu kommer denne dialogboks frem: Bemærk forskellen på den første dialog boks og denne her. Klik på open knappen og vælg din database.

Step 5 - Select Database


Når databasen er valgt ser den sådan ud: Og her skal der ved klik på Test Connection komme denne meddelelse op: Når forbindelsen er ok, skal du bare trykke ok og afslutte dialogen.

Step 6 - Obtaining the string


Start notepad, eller en anden tekst editor og indlæs filen som navngivet under step 1. Den skulle gerne indeholde noget lignende: [oledb] ; Everything after this line is an OLE DB initstring Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\<en masse>\database\wopr.mdb;Persist Security Info=False Denne streng i linie 3 er den streng, der skal benyttes i connection string. Dog skal den korrigeres til den aktuelle fil struktur på serveren. Jeg bruger denne her på UnoEuro: oConnString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("/") + "/../database/wopr.mdb;Persist Security Info=False" Hvor database directoryet ligger uden for webscope.